Q-review 2/2017: Kohti globaalia taantumaa

Olemme julkaisseet uuden suhdanne-ennusteemme. Listaamme siinä syitä, miksi maailmantalous on nopean kasvuvaiheen sijasta ajautumassa taantumaan. Keskitymme erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen taloustilanteisiin, koska ne ovat ratkaisevassa asemassa kun tarkastellaan maailmantalouden lähitulevaisuuden kehitystä. Keskuspankkien poikkeustoimet tekevät taantuman tarkan alkamisajankohdan arvioinnista poikkeuksellisen hankalaa. … Continue reading

Q-review 1/2017: Globaalin markkinaromahduksen uhka

  Kansainvälisen luotonluonnin kasvu pysähtyi vuonna 2008 eikä se ole toipunut. Keskuspankkien ja valtioiden luoma keinotekoinen likviditeetti on luonut heiveröisen kasvun. Hinnat monissa arvopaperiluokissa eivät ole linjassa maailmantalouden realiteettien kanssa, mikä luo uhan markkinoiden romahtamisesta. Kasvuennusteisiin liittyykin tällä hetkellä huomattavaa … Continue reading

Q-review 3/2016: Ongelmat kasaantuvat; mihin tästä?

Huoli maailmanmarkkinoiden tilasta on kesän aikana kasvanut. Syynä ei ole Britannian päätyminen EU-eron kannalle kansanäänestyksessä, vaan se mistä se kertoo. Poliittiset kannat saattavat muuttua yhtäkkiä, millä on suuri merkitys maailmantaloudelle tällä hetkellä. Keskuspankkien kyvyt ohjata taloutta ovat myös kohtaamassa rajansa. … Continue reading

Q-review 3/2015: Suomi toipuu

Uusimman suhdanne-ennusteemme mukaan Suomen talous olisi viimein kääntymässä kasvuun. Liialliset valtion menojen leikkaukset voivat kuitenkin nousta uhkaamaan talouden elpymistä. Ehdotetut rakenteelliset uudistukset, kuten työvoimakustannusten leikkaamista, tulisi viedä läpi, koska ne tukisivat elpymistä Markkinat ympäri maailmaa ovat järkkyneet kesän ja alkusyksyn … Continue reading

Q-review 1/2015 julkaistu!

Ennustamme Suomen ja euroalueen talouksien toipuvan hitaasti tämän vuoden aikana. Yhdysvaltojen talouden ennustamme kasvavan yli kahden prosentin vauhtia kuluvana vuonna. Keskuspankit ovat poikkeustoimillaan ”sotkeneet” normaalit rahamarkkinoilta saatavat signaalit koskien tulevaa talouskehitystä, mikä on vaikeuttanut talouden kehityksen ennustamista viime vuosina. Nyt … Continue reading

Q-Review 4/2014 julkaistu!

Suomen talous näyttäisi kääntyneen kuluneen kesän aikana kasvuun ja ennustamme Suomen talouden kasvavan noin yhden prosentin ensi vuonna. Yhdysvaltojen talouden tila jatkaa paranemistaan, mutta muiden suurien maiden talousongelmat jarruttavat maailmantalouden kasvua. Euroalueen velkakriisi on syttymässä uudelleen. Euroopan keskuspankki (EKP) harkitsee … Continue reading

Q-review 1/2013 julkaistu!

Olemme julkaisseet vuoden 2013 ensimmäisen suhdanne-ennusteemme. Ennustamme Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 0,3%. Euroalueen talous ei ennusteemme mukaan kasva tänä vuonna lainkaan, ja Yhdysvaltojen BKT:n ennustamme kasvavan tänä vuonna 1,7%. Ennuste on ladattavissa tästä. Euroopan epäselvän poliittisen tilanteen takia ennusteisiin … Continue reading

Q-review 4/2012 julkaistu!

Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu. Sen mukaan todennäköisimmässä skenaariossa sekä Suomen että euroalueen taantuman päättyvät ensi vuonna. Ennustamme Suomen BKT:n kutistuvan tänä vuonna noin prosentin ja ensi vuonna noin puoli prosenttia. Euroalueen BKT:n ennustamme kutistuvan tänä vuonna noin puoli prosenttia ja … Continue reading

Suomen suhdannetila jatkuu epävarmana, Eurooppa sukeltaa

Markit Economics on julkaissut viime päivinä kuukausittaisia teollisuuden ostopäällikköindeksiensä arvoja maailman johtavista talouksista. Lukujen valossa tilanne maailmantaloudessa on kaksijakoinen. Maailmantalouden teollisuustuotanto supistui viidettä kuukautta peräkkäin, mutta hitaammin kuin aikaisemmin. Kiinan talouden alamäki osoittaa tasaantumisen merkkejä, vaikka on ennenaikaista puhua käännepisteestä. … Continue reading

Q-review 3/2012 julkaistu!

Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu. Ennusteemme mukaan Suomen ja euroalueen BKT:n muutos jää tänä vuonna miinusmerkkiseksi, mutta BKT alkaa kasvaa jälleen ensi vuonna. Yhdysvaltojen talous kasvaa ennusteemme mukaan tänä vuonna noin 2,3% ja ensi vuonna kasvun pitäisi kiihtyä noin 2,8%. Suomen, … Continue reading