Q-review 1/2017: Globaalin markkinaromahduksen uhka

  Kansainvälisen luotonluonnin kasvu pysähtyi vuonna 2008 eikä se ole toipunut. Keskuspankkien ja valtioiden luoma keinotekoinen likviditeetti on luonut heiveröisen kasvun. Hinnat monissa arvopaperiluokissa eivät ole linjassa maailmantalouden realiteettien kanssa, mikä luo uhan markkinoiden romahtamisesta. Kasvuennusteisiin liittyykin tällä hetkellä huomattavaa … Continue reading

Q-review 3/2016: Ongelmat kasaantuvat; mihin tästä?

Huoli maailmanmarkkinoiden tilasta on kesän aikana kasvanut. Syynä ei ole Britannian päätyminen EU-eron kannalle kansanäänestyksessä, vaan se mistä se kertoo. Poliittiset kannat saattavat muuttua yhtäkkiä, millä on suuri merkitys maailmantaloudelle tällä hetkellä. Keskuspankkien kyvyt ohjata taloutta ovat myös kohtaamassa rajansa. … Continue reading

Q-review 3/2015: Suomi toipuu

Uusimman suhdanne-ennusteemme mukaan Suomen talous olisi viimein kääntymässä kasvuun. Liialliset valtion menojen leikkaukset voivat kuitenkin nousta uhkaamaan talouden elpymistä. Ehdotetut rakenteelliset uudistukset, kuten työvoimakustannusten leikkaamista, tulisi viedä läpi, koska ne tukisivat elpymistä Markkinat ympäri maailmaa ovat järkkyneet kesän ja alkusyksyn … Continue reading

Q-review 2/2014 julkaistu!

Olemme julkistaneet uusimman maailmantalouden ja Suomen suhdanne-ennusteemme. Ennusteemme mukaan Suomen talous ei kasvaisi tänä vuonna käytännössä lainkaan. Euroalueen talous kasvaisi tänä vuonna noin prosentin ja Yhdysvaltojen talous noin puolitoista prosenttia. Maailmantalous on kuitenkin astunut uuteen, outoon aikaan. Talous kasvaa verrattain … Continue reading

Keskuspankit ja riskien uudelleenhinnoittelu

Fluctuat nec mergitur (se aaltoilee, mutta ei uppoa) sanonnalla viitataan Pariisin kasvuun muinaisen Rooman aikoina, jolloin kaupunki oli käytännössä vain kalastajayhteisöjen hallinnoima kylä. Sanonta kuvasi tulevan suurkaupungin epävarmaa, mutta vääjäämätöntä kasvua, joka perustui kalastajien perustaman yrityksen Seinen aalloilla käymään kauppaan. … Continue reading

Euroalueen yritysrahoitus jatkaa eriytymistään

Euroalueen yrityksiä kohdellaan lainamarkkinoilla yhä eriarvoisemmin. Goldman Sachsin korkoeroja mittaava indikaattori saavutti uuden ennätyksensä tammikuussa. Yritysrahoitus onkin jatkanut eriytymistään EKP:n viime vuoden syyskuussa julkaisemasta OMT -ohjelmasta huolimatta. Eriytyminen on jatkunut luultavimmin kahdesta syystä: euroalueen pankkien tilanne on edelleen huono ja … Continue reading

Rahoitusmarkkinavero olisi riskialtis kokeilu

Eurooppa yrittää parhaillaan yksinään ratkaista kaikkia rahoitusmarkkinoihin liittyviä ongelmia. Aikaisemmassa blogikirjoituksessamme toimme esille näkemyksemme, että Suomen ei tulisi sitoutua EU:n tasolla sellaiseen pankkiunioniin, johon muut EU:hun kuuluvat Pohjoismaat eivät liity. Sama pätee nyt suunnitteilla olevaan rahoitusmarkkinaveroon sillä erotuksella, että veron … Continue reading

Euroopan velkakriisi ei ole Pohjoismaiden pankkien ongelma

Euroopan yhteistä pankkivalvontaa kasataan parhaillaan kovaa vauhtia. Viimeksi Ranskan ja Iso-Britannian on ilmoitettu päässeen sopuun pankkivalvonnan yleisistä periaatteista. Silti pankkiunion tiellä on vielä monta mutkaa ja riskinä on sen johtaminen tehottomaan valvontaan ja byrokratian lisääntymiseen. Pankkiuniolla on kaksi perimmäistä tarkoitusta. … Continue reading

Euroopan pankkien riskit ovat kasvaneet

EKP:n viime vuoden loppupuolella aloittaman pitkän aikavälin rahoitusohjelman (LTRO) positiivisiksi ennakoidut vaikutukset euroalueen talouteen herättivät epäilyksemme. Vuoden ensimmäisessä suhdanneanalyysissämme arvioimmekin, että EKP:n LTROn kautta tapahtunut pankkisektorin likviditeetin parantaminen ei ratkaise Euroopan pankkisektorin ongelmia, vaan ainoastaan siirtää niitä. Listasimme Euroopan pankkisektorin … Continue reading

Mitä EKP:n velkakirjojen osto-ohjelma tekee ja mitä se ei tee

Tänään (6.9.2012) Mario Draghin esittelemässä uudistetussa joukkovelkakirjojen osto-ohjelmassaan EKP sitoutui ostamaan ”rajattomasti” valtioiden velkakirjoja. Toisin sanoen, EKP ilmoitti ostavansa valtioiden velkakirjoja markkinoilta aina kun se “katsoo sen tarpeelliseksi”. Samalla EKP ilmoitti luopuvansa ensisijaisen velkojan asemasta uudessa osto-ohjelmassaan. Markkinat ovat ainakin … Continue reading