Ennusteet

Talouden suhdanteet vaikuttavat keskeisesti useisiin yrityksen liikevaihdon osa-alueisiin. Tuotantoyrityksille tärkeiden raaka-aineiden, kuten metallien ja sähkön, hinnat seurailevat usein maailmantalouden tai tietyn tuotantoalueen suhdannevaihteluja. Tuotantopanosten lisäksi tuotteiden kysyntä voi heilahdella voimakkaasti suhdannetilanteen mukaan. Erilaisten rahoitusinstrumenttien tuotto riippuu maailmantalouden tai tietyn maan suhdannekehityksestä. Tarjoamme yrityksille erilaisia ennusteita suhdannevaihteluilta sekä tuotantopanosten ja lopputuotteiden hintojen heilahtelulta suojautumiseen.

Tiedustelut ja lisätiedot: contact@gnseconomics.com.