Skenaarioennusteet

Tuotamme skenaarioennusteia päätoksenteon tueksi. Muodostamme skenaariot talouden eri tiloista pohjautuen vaihtoehtoisiin ennusteisiin talouskasvusta sekä siihen mahdollisesti vaikuttavista shokeista. Skenaariomallinnusta voidaan käyttää yksittäisten varallisuuserien, raaka-aineiden tai lopputuotteiden hintojen ja niihin liittyvän riskin ennustamiseen.