Sähkön hintaennusteet

Millä todennäköisyydellä sähkön hinta Nord Poolin tuotantoalueella joko  ylittää tai alittaa futuurin hinnan tulevina kuukausina? GnS Economics on kehittänyt  hintatodennäköisyysennusteen sähkön pörssihinnan ennustamiseen. Ennusteessa laskemme todennäköisyyden sille, että sähkön systeemi- tai aluehinta joko ylittää tai alittaa tietyn rajan tulevina kuukausina. Ennusteen avulla asiakkaamme pystyvät tehokkaasti arvioimaan suojautumistarpeensa sähkön hinnan heilahteluja vastaan.

Todennäköisyysennustemalli perustuu tekemäämme sähkön hinnan skenaariomallinnukseen, jonka mukaan Suomen sähkön hintaan vaikuttavat keskeisesti Nord Poolin alueen vesivarantojen taso, keskilämpötila, teollisuustuotanto sekä siirtokaapelikatkokset ja tuotantoseisokit. Nämä aiheuttavat tulevien kuukausien sähkön hintoihin vaihtelua, jota on hyvin hankala tarkkaan ennustaa tavanomaisilla ennustemenetelmillä. Mallimme avulla muodostamme sähkön hinnalle todennäköisyysennusteen perustuen  vesivarantojen ja keskilämpötilan muutoksiin, sekä ennusteeseemme talouden suhdanteen kehityksestä.

Toukokuun 2014 ennusteemme Suomen aluehinnan seuraavien kuuden kuukauden kehitykselle.

Kysy lisää: contact@gnseconomics.com