Deprcon -arvo kuvaa talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä lähitulevaisuudessa eli seuraavien kahden kvartaalin aikana. Deprconia voi ajatella talouden ilmapuntarina. Kolmen ylittävät arvot kertovat, että taloudessa vallitsee korkeapaine, eli noususuhdanne, jossa rahoitusmarkkinoiden ja talouden tila on hyvä. Kolmea pienemmät arvot puolestaan ennakoivat hidastuvaa taloudellista toimeliaisuutta. Indeksin arvolla yksi rahoitusmarkkinoilla ja/tai reaalitaloudessa on siis suuria ongelmia, jotka ajavat talouden taantumaan tai jopa lamaan. Arvo viisi kuvaa talouden ylikuumentumista.

Kyseessä on siis lähitulevaisuuden ennuste rahoitusmarkkinoiden ja talouden tilasta. Tämän ennusteen muodostamiseen käytämme informaatiota mm. osakemarkkinoiden tilasta, Libor koron ja keskuspankkikoron erotusta (spreadia), luottoriskin vaihdantasopimuksien arvoja, pitkiä korkoja ja GnS economicsin taantumatodennäköisyyslaskelmia. Taantumatodennäköisyydet muodostetaan käyttäen hyväksi laaja-alaista markkinainformaatiota.