DEPRCON

//DEPRCON
DEPRCON 2017-10-07T11:20:41+00:00

Deprcon -arvo kuvaa talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä lähitulevaisuudessa eli seuraavien kahden kvartaalin aikana. Deprconia voi ajatella talouden ilmapuntarina. Arvolla viisi vallitsee korkeapaine, eli voimakas noususuhdanne, jossa rahoitusmarkkinoiden ja talouden tila on hyvä. Arvolla yksi puolestaan vallitsee voimakas matalapaine, eli taantuma tai jopa lama. Indeksin arvolla yksi rahoitusmarkkinoilla ja/tai reaalitaloudessa on siis suuria ongelmia, jotka ajavat talouden taantumaan.

Kyseessä on siis lähitulevaisuuden ennuste rahoitusmarkkinoiden ja talouden tilasta. Tämän ennusteen muodostamiseen käytämme informaatiota mm. osakemarkkinoiden tilasta, Libor koron ja keskuspankkikoron erotusta (spreadia), luottoriskin vaihdantasopimuksien arvoja, pitkiä korkoja ja GnS economicsin taantumatodennäköisyyslaskelmia. Taantumatodennäköisyydet muodostetaan käyttäen hyväksi laaja-alaista markkinainformaatiota.