Palvelut

/Palvelut
Palvelut 2018-05-15T09:13:50+00:00

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia palveluja suhdannevaihteluilta sekä tuotantopanosten ja lopputuotteiden hintojen heilahtelulta suojautumiseen.

Trends and Topics -suhdannepalvelu tarjoaa yrityksille laajan tietopaketin suhdanteista ja taloudellisiin sekä poliittisiin riskeihin varautumisesta.  Tuotamme neljännesvuosittain ilmestyvää maailmantalouden suhdanne-ennustetta (Q-review).

Monipuolisin palvelumme on suhdannesuunnittelu, jossa kartoitamme yrityksen suhdanneherkkyyden ja luomme yritykselle suhdannesuunitelman. Näiden lisäksi tuotamme erilaisia ennusteita asiakkaittemme tarpeisiin.