Ratkaisut

/Ratkaisut
Ratkaisut 2018-01-25T10:28:18+00:00

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia palveluja suhdannevaihteluilta sekä tuotantopanosten ja lopputuotteiden hintojen heilahtelulta suojautumiseen.

Trends and Topics -suhdannepalvelu tarjoaa yrityksille laajan tietopaketin suhdanteista ja taloudellisiin sekä poliittisiin riskeihin varautumisesta.  Tuotamme neljännesvuosittain ilmestyvää maailmantalouden suhdanne-ennustetta (Q-review).

Monipuolisin palvelumme on suhdannesuunnittelu, jossa kartoitamme yrityksen suhdanneherkkyyden ja luomme yritykselle suhdannesuunitelman. Näiden lisäksi tuotamme erilaisia ennusteita asiakkaittemme tarpeisiin.