Siirry suoraan sisältöön

Euroopan yhteinen rahoitusmarkkina on hajoamassa

Yksi euroalueen keskeisistä hyödyistä on ollut kuluttaja- ja yrityslainoituksen saatavuuden paraneminen, josta on kirjoittanut mm. professori Timo Korkeamäki. Euroalue on laskenut kuluttaja- ja yrityslainojen korkoja, koska euroaluetta on kohdeltu enemmän yhtenäisenä rahoitusmarkkinana. Euroopan velkakriisin takia tämä integraatio näyttää kuitenkin olevan hajoamassa. Gillian Tett raportoi tänään the Financial Timesissa, että kansainväliset pankit ovat alkaneet harjoittaa ns. saatavien ja vastuiden tasoittamista Euroopan kriisimaissa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa on, että pankit pyrkivät minimoimaan euroalueen hajoamisen riskejä pitämällä maakohtaiset lainansa ja varallisuutensa tasapainossa. Toisin sanoen kansainväliset pankit, jotka ovat myöntäneet luottoja kuluttajille ja yrityksille kriisivaltioissa, pyrkivät pitämään luottonsa samalla tasolla kuin mitä niillä on talletuksia ja varoja kyseisessä maassa.

Tämänkaltaisessa varautumisessa on kaksi puolta. Sen voidaan nähdä vähentävän mahdollisen euroalueen hajoamisen riskejä pankeille, koska pankkien saatavat ja vastuut kriisimaista ovat tasapainossa, mutta samanaikaisesti se voi vähentää rahoituksen saatavuutta kriisimaissa pahentaen näiden tilannetta entisestään. Tämä johtuu siitä, että pankit eivät välttämättä suostu lisäämään lainanantoa kriisimaissa ilman talletuksien lisääntymistä. Koska monessa kriisimaassa on tällä hetkellä käynnissä talletuspako, on tämä käytännössä mahdotonta. Talletuspako voi myös johtaa siihen, että pankeille ei jää muita vaihtoehtoja kuin vähentää lainoitusta kriisimaissa entisestään, jotta pankin kyseisen maan vastuut vastaisivat saatavia.

Huolestuttavinta on, että EKP:n rahoituksessa on vihjeitä samanlaisen käytännön suosion kasvusta. EKP on kasvattanut paikallisten keskuspankkien vastuita kriisimaiden pankkien lainoituksessa ja vaatinut samalla, että keskuspankkien lainojen vakuudet ovat myös kansallisia. EKP on kuitenkin ainoa taho, joka voisi paikata pankkien harjoittaman saatavien ja vastuiden tasoittamisen vaikutukset euromaiden kesken. Tähän sillä vain ei näytä olevan halua, mikä herättää epäilyksen siitä, että myös EKP alkaa käytännössä valmistautua euroalueen hajoamiseen.