Siirry suoraan sisältöön

IMF: euroalue ei toimi ja korjaavat toimenpiteet ovat riittämättömiä

Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, arvostelee uusimmassa euroalue-raporttissaan yhteisvaluutta-aluetta ja sen päättäjiä kovin sanoin. Raportti nostaa esille useita euroalueen ongelmia, jotka ovat pääpiirteissään samoja kuin tämän vuoden maaliskuussa julkaistussa Suomi ja EMU: euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin -raportissamme.

IMF kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että euromaiden kiinnitetyt valuutat sekä yhteisen finanssipolitiikan puute luovat tilanteen, jossa maksuvaikeuksiin ajautuneiden valtioiden taloudellinen tilanne kurjistuu nopeasti. Oma valuutta mahdollistaisi sen, että valtion ajautuessa maksuvaikeuksiin tai epäilyksiin niistä, sen valuutan ulkoinen arvo laskisi nopeasti pääomien alkaessa virrata ulos maasta.  Tämä tekisi valtion tuotteista kilpailukykyisempiä, mikä vauhdittaisi vientiä. Juuri näin kävi Suomelle 1990-luvun alun lamassa. Venäjän kaupan romahdus yhdistettynä holtittoman luotottamisen aikaansaaman finanssikriisiin johti Suomen talouden syvään laskusuhdanteeseen. Suomen kellumaan päästetty valuutta kuitenkin devalvoitui tuolloin yli 20%, joka kasvatti vientiä huomattavan nopeasti. Suomen talous kääntyikin viennin vetämänä odotettua nopeammin kasvuun. Euroalueen yhteinen finanssipolitiikka mahdollistaisi esim. tukien jakamisen maksuvaikeuksiin ajautuneille valtioille, joilla pyrittäisiin parantamaan valtion kilpailukykyä.

IMF nostaa esille myös sen, että työmarkkinat euroalueella eivät toimi. Tämän nostimme yhdeksi euroalueen suurimmista ongelmista yllä mainitussa raportissamme. Euroalueen työvoimasta reilusti alle yksi prosentti muuttaa euroalueen valtioiden välillä joka vuosi. Yhdysvalloissa noin kolme prosenttia työvoimassa muuttaa vuosittainen osavaltiosta toiseen. Euroalueen työvoiman vähäinen liikkuvuus johtaakin epäsymmetriaan euromaiden välillä, jossa maiden kilpailukykyerot johtavat väestön poismuuton sijasta palkkojen ja elintason laskuun alhaisemman kilpailukyvyn valtioissa.

Korjaaviksi toimepiteiksi IMF ehdottaa EKP:n roolin huomattavaa kasvattamista ja liittovaltiokehityksen kiihdyttämistä eurobondien ja pankkiunionin muodossa. Maaliskuun raportissa ehdotimme EKP:n roolin huomattavaa kasvattamista, kriisimaiden velkojen uudelleenjärjestelyä ja toimimattomien bail-outtien lopettamista. On melko selvää, että maaliskuussa ehdottamamme toimet eivät enää ole riittäviä kriisin hillitsemikseksi. Nykyisen tilanteen hallitseminen ja euroalueen säilyttäminen todennäköisesti vaativatkin IMF:n ehdottamia keinoja, joita myös me listasimme viimeisimmissä maailmantalouden kvartaalialyysissämme.

Viikonloppuna der Spiegel myös raportoi, että IMF lopettaa Kreikan tukemisen, koska se ei täytä lisälainoituksen ehtoja. Huomion arvoista myös on, että IMF ei osallistu Espanjan pankkien tukemiseen millään tavalla.