Siirry suoraan sisältöön

Onko Kyproksen euro enää euro?

Talletusten verottaminen Kyproksen pelastuspaketin osana on noussut keskusteluissa huolenaiheeksi. Guntram Wolff kuitenkin aiheellisesti kysyy, onko se todella paketin suurin ongelma.

Kypros on pelastuspaketin osana sopinut pääoman vientirajoituksista, jotka EKP ja euroryhmä ovat hyväksyneet. Rajoitusten on määrä tulla voimaan tänään. Yhteisvaluutta-alueen tärkein ominaisuus on, että rahoja (ja pääomaa) voidaan sen sisällä siirtää täysin vapaasti. Mikäli näin ei olisi, yhteisvaluutan arvo ei olisi sama jokaisessa yhteisvaluuttaan kuuluvassa valtiossa. Jos jokin yhteisvaluuttaan kuuluva valtio rajoittaisi rahan liikkumista, siellä olevia rahoja ei enää voisi vapaasti käyttää yhteisvaluutta-alueen sisällä. Koska rahan arvo perustuu siihen, että sen voi vapaasti vaihtaa tavaroihin ja hyödykkeisiin, olisi rahan arvo pääoman vientirajoituksia asettaneessa valtiossa  alhaisempi kuin muualla valuutta-alueella.

Euroalueella ongelma näkyisi myös Target2 -järjestelmässä, joka on EU:n automatisoitu, keskuspankkien kautta toimivat maksujärjestelmä. Jos esimerkiksi kyproslainen yksityishenkilö haluaisi ostaa hissin Suomesta, rahojen siirrossa käytettäisiin normaalisti Target2 järjestelmää. Hissin ostosta syntyisi saatava Suomen Pankille, joka tallettaisi rahan suomalaisen pankin tilille, ja velka Kyproksen keskuspankille, jolle kyproslainen pankki tarjoaisi vakuuden asiakkaansa maksun hoitamisesta. Pääoman vientirajoituksien takia EKP kuitenkin rajoittaisi rahojen siirtoa Kyproksen ja Suomen keskuspankkien välillä. Hissi jäisi ostamatta, ja kyproslaisen euron vaihdettavuus olisi selkeästi huonompi kuin suomalaisen.

Pääoman vientirajoituksen tullessa voimaan Kyproksessa olevan euron arvo siis laskee verrattuna esimerkiksi Suomessa olevaan euroon. Tällöin voidaan perustellusti kysyä, onko euro ollenkaan sama valuutta Kyproksella ja Suomessa? Jos emme esimerkiksi voisi käyttää Uudellemaalle talletettua euroa maksuvälineenä Lapissa, pitäisimmekö Uudenmaan ja Lapin valuuttoja samoina? Tuskin. Vaikka esimerkki on hieman karrikoitu, on periaate sama. Pääoman vientirajoitukset yhteisvaluutta-alueen sisällä luovat eriarvoisia valuuttoja. Käytännössä Kyproksella siis siirrytään tänään omaan, kiinteään kurssiin sidottuun valuuttaan.