Siirry suoraan sisältöön

Maailmantalouden tuhoaja: Koronaviruksen talousvaikutukset

Koronavirus on “repinyt” maailmantaloutta helmikuusta lähtien. Maaliskuun yhdeksäntenä päivänä julkaisimme ensimmäiset ennusteemme pandemian talousvaikutuksista. Ne ovat kuitenkin jo pahasti vanhentuneet viruksen nopeasta leviämisestä johtuen.

Koska taloustilanne elää tällä hetkellä hyvin voimakkaasti, olemme päättäneet käyttää seuraavat kolme Deprcon -katsausta skenaarioennusteidemme päivittämiseen. Se on mielestämme paras tapa palvella sekä asiakkaitamme että yhteiskuntaa laajemminkin.

Koronavirus on työntänyt taloutemme ”suureen tuntemattomaan”. Nyt julkaistu katsauksemme on yritys lisävalaista tuota tuntematonta. Tiivistämme tässä lyhyesti todennäköisimmän ennusteskenaariomme löydökset.

”Syvyydestä huudan sinua”

Voimme melko suurella varmuudella todeta, että maailmantalous on kohdannut ”tekijänsä”. Covid 19 virus on ikään kuin täydellinen ase taloutta vastaan. Se joko pakottaa päätöksentekijät sulkemaan taloutensa pitkiksi ajoiksi tai he voivat yrittää pitää taloutta auki, jolloin inhimilliset kustannukset nousevat erittäin korkeiksi pakottaen lopulta päätöksentekijät sulkemaan talouden.

Optimivastaus viruksen muodostamaan uhkaan näyttää olevan etenkin Etelä-Koreassa käytössä oleva ”testaa ja eristä” -politiikka. Suurin osa Euroopan maista ja Yhdysvallat olivat täysin valmistautumattomia epidemiaan, mikä pakotti ne ottamaan käyttöön raskaista talouden sulkuja.

Moni ei vieläkään näytä ymmärtävän, että taloutta ei vain voi sulkea ja sitten ”käynnistää” kuin napista painaen. Sulkujen purkamisen jälkeen talous kyllä varmasti “pomppaa”, mutta vain väliaikaisesti. Massiiviset irtisanomiset, joita on jo tapahtunut kaikissa maissa joihin virus on voimakkaasti iskenyt, aiheuttavat suuria negatiivisia shokkeja kulutukseen ja tuotantoon. Nämä kertyvät sekä yksittäisissä kansantalouksissa että maailmantaloudessa.

Tämän kokoluokan häiriöitä globaalissa tuotannossa ja kaupankäynnissä on nähty käytännössä vain sotien aikana. Valitettavasti olemmekin vasta Covid 19-pandemian käynnistämän talouskriisin alkuvaiheessa.

Todennäköinen tie eteenpäin

Oletamme, että todennäköisimmässä skenaariossa:

  1. Jotkut valtiot ovat erittäin varovaisia ja aktiivisia viruksen leviämisen testaamisessa ja estämisessä, kun taas toiset viivyttelevät, pahentaen siten tilannetta.
  2. Pandemia saavuttaa huippunsa toukokuussa.
  3. Maailmanlaajuisia matkarajoituksia lievennetään varovasti keskikesästä alkaen.
  4. Valtioiden ja keskuspankkien toteuttamat valtavat elvytystoimet tukevat maailmantaloutta hetkellisesti Covid 19 pandemian huipun jälkeen.
  5. Elvytyksestä huolimatta, taloudellisen toimeliaisuuden romahdus ja yritystoiminnan laajamittaiset konkurssit ajavat Euroopan pankkisektorin kriisiin syksyyn mennessä. Tämä kriisi leviää maailmanlaajuiseksi, sillä Euroopassa on suurin keskittymä systeemisesti tärkeitä pankkeja.
  6. Euroalueen hajoaminen alkaa syksyyn mennessä.
  7. Globaalin kysynnän romahtaminen ja taloudellisen toimeliaisuuden vähentyminen johtaa Kiinan talouden romahtamiseen (hard landing).
  8. Maailmantalous ajautuu lamaan.

Kuten alta olevasta taulukosta näemme, talousisku kohdistuisi voimakkaimmin euroalueen ja Suomen talouksiin, jotka kokisivat reilusti yli 20 prosentin bruttokansantuotteen laskun seuraavina kolmena vuotena. Koska oletamme euroalueen hajoavan, sen luvut ovat luonnollisesti suuntaa antavia. Yhdysvallat kokisi myös kovan iskun BKT:n laskiessa yli 15 prosenttia.

koronavirus talous covid
Taulukko. Bruttokansantuotteen kasvuprosentit euroalueella, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Lähde: GnS Economics, OECD

On tärkeää huomioida, että ylläesitetyt ennusteet ovat täysin riippuvaisia siitä, että saamme pandemian hallintaan. On myös huomioitava, että jos Euroopan pankkisektori kaatuu ja/tai euroalue alkaa hajoamaan ennen kesää, vuoden 2020 kasvuluvut tulemaan olemaan huomattavasti synkempiä.

Ei pakotietä

Olemme varoittaneet maailmantalouden hauraudesta maaliskuusta 2017 lähtien. Tammikuun lopussa kävi myös selväksi, että koronavirusepidemialla tulee olemaan suuria vaikutuksia maailmantalouteen ja äärimmäisen spekulaation kohteeksi joutuneille rahoitusmarkkinoille.

Keskuspankit, Fed etunenässä, sekä maailman hallitukset ovat käyttäneet lähes kaikki mahdolliset keinonsa viruksen aiheuttaman talousiskun vaimentamiseksi. Fed on käytännössä taannut koko Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinan, koska se osallistuu nyt aktiivisesti jälleenmyyntitodistusten (repo) markkinoiden lisäksi myös yritystodistusten markkinoille ja yritysten velkakirjamarkkinoille. Lähes vuosisadan ajan juhlitusta Yhdysvaltojen “vapaasta markkinataloudesta” ei ole hirveän paljoa jäljellä. Koronavirus saattaakin, käsittämättömästi, johtaa sosialistisen talousmallin paluuseen.

Kun lisäksi huomioidaan, että EKP on tukiohjelmillaan sekä tuhonnut hinnanmuodostuksen Euroopan pääomamarkkinoilla että ’zombifioinut’ Euroopan yritys- ja pankkisektorit, keskuspankkien luoma talouskatastrofi alkaa näyttää täydelliseltä.

Surullisinta on, että kaikki tämä on hyvin todennäköisesti turhaa. Kun yrityskonkurssien aalto alkaa, mikään mahti maailmassa ei pelasta Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita eikä Euroopan pankkisektoria romahdukselta.

Pakotietä ei ole.

Osta Deprcon erikoisnumero, jossa käymme läpi talousvaikutuksien kolme skenaariota ja niiden ennusteetGnS Kaupasta

Tilaa Deprcon palvelummeGnS Kaupasta