Deprcon -suhdannepalvelu

Tarjoamme asiakkaillemme sekä kuukausittaiset maailmantalouden katsaukset että varoitukset maailmantaloutta tai pääomamarkkinoita uhkaavista tapahtumista.

Kuukausittaiset katsaukset kartoittavat Yhdysvaltojen, Kiinan, euroalueen ja Suomen talouksien lisäksi globaalia markkinalikviditeettitilannetta sekä Kiinan, maailmantaloutta ajavan elvytyksen tasoa.

Varoituspalvelumme varoittaa asiakkaitamme markkinoita tai taloutta uhkaavien poliittisten ja taloudellisten shokkien vaikutuksista. Kuukausikatsaukset ja varoitukset toimitetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Voit ladata esimerkin kuukausikatsauksestamme tästä: Deprcon Tammikuu 2020


Esimerkkejä varoituksistamme:

24.2.2020 Deprcon: osakemarkkinavaroitus

27.2.2020 Deprcon varoitus: koronavirus

2.3.2020 Deprcon: taantumavaroitus

8.3.2020 Deprcon varoitus: Osakemarkkinaromahdus

11.3.2020 Deprcon varoitus: Pääomamarkkinaromahdus

19.3.2020 Deprcon: Osakemarkkinat


Palvelu on mahdollista tilata sekä kuukausilaskutuksella että vuosilaskutuksella nettikaupastamme.GNS Kauppa

Palvelu on mahdollista tilata vuodeksi myös laskulla osoitteesta: [email protected]


Deprcon -indeksi kuvaa talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä lähitulevaisuudessa eli seuraavien kahden kvartaalin aikana. Deprconia voi ajatella talouden ilmapuntarina.

Kolmen ylittävät arvot kertovat, että taloudessa vallitsee korkeapaine, eli noususuhdanne, jossa rahoitusmarkkinoiden ja talouden tila on hyvä. Kolmea pienemmät arvot puolestaan ennakoivat hidastuvaa taloudellista toimeliaisuutta. Indeksin arvolla yksi rahoitusmarkkinoilla ja/tai reaalitaloudessa on siis suuria ongelmia, jotka ajavat talouden taantumaan tai jopa lamaan. Arvo viisi kuvaa talouden ylikuumentumista.

Kyseessä on siis lähitulevaisuuden ennuste rahoitusmarkkinoiden ja talouden tilasta. Tämän ennusteen muodostamiseen käytämme informaatiota mm. osakemarkkinoiden tilasta, Libor koron ja keskuspankkikoron erotusta (spreadia), luottoriskin vaihdantasopimuksien arvoja, pitkiä korkoja ja GnS economicsin taantumatodennäköisyyslaskelmia. Taantumatodennäköisyydet muodostetaan käyttäen hyväksi laaja-alaista markkinainformaatiota.

Deprcon

FIN
2
EURO
1
USA
3