Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia palveluja suhdannevaihteluilta sekä tuotantopanosten ja lopputuotteiden hintojen heilahtelulta suojautumiseen.

Palvelumme jakautuu kolmeen ryhmää:

  1. Neljännesvuosittain ilmestyvä maailmantalouden, euroalueen, Suomen ja Yhdysvaltojen suhdanne-ennuste, Q-review.
  2. Kuukausittain julkaistava Deprcon katsaus.
  3. Yrityksille suunnattu  suhdannesuunnittelu, jossa kartoitamme yrityksen suhdanneherkkyyden ja luomme yritykselle suhdannesuunitelman.

Näiden lisäksi tuotamme erilaisia ennusteita asiakkaittemme tarpeisiin.

Tehtävämme on varmistaa, että suhdanneheilahtelut ja talouskriisit eivät enää tule asiakkaillemme yllätyksenä. Opetamme asiakkaillemme kuinka niihin voi parhaiten varautua ja miten niistä voi hyötä.

Muutetaan suhdanteet riskeistä mahdollisuuksiksi!