Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia ennusteita. Ennustamme talouden suhdanteita sen keskeisillä mittareilla, kuten BKT:lla. Teemme hinta- ja tuotantoennusteita kaikille keskeisille raaka-aineille ja mineraaleille, kuten öljylle, viljalle, sähkölle ja metalleille. Ennustamme arvopapereiden ja omaisuuserien hintojen muutoksia.

GnS Economicsin ennusteiden lähtökohtana ovat eri skenaariot talouden tulevista kehityssuunnista. Skenaarioihin perustuva ennustaminen on useimmiten intuitiivisesti mielekästä, sillä talouden tulevaa kehitystä ennakoitaessa voidaan sen olettaa noudattavan muutamaa mahdollista vaihtoehtoista reittiä. Skenaarioennustemenetelmämme avulla voimme myös ennustaa kehitystä tilanteessa, jossa maailmantaloutta kohtaa jokin yllättävä sokki, kuten talouskriisi tai sota Lähi-Idässä.

Esimerkiksi BKT-ennusteet muodostetaan olettaen talouksien seuraavan lähitulevaisuudessa vaihtoehtoisia kehistyskulkuja, jotka johtavat toisista poikkeaviin talouden kasvun ennusteisiin. Nowcastit ovat kuluvan neljänneksen BKT:n kasvulle tehtyjä ennusteita. Toisin sanoen nämä ”ennusteet” koskevat talouden tämänhetkistä tilaa, jonka vuoksi niitä kutsutaan usein soveltavassa taloustieteessä nowcasteiksi.

Kysy lisää: contact@gnseconomics.com.