Deprcon

Talouden tilasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Markkinat reagoivat herkästi erilaisin yllätyksiin, joiden vaikutukset voivat nopeasti välittyä yrityksen toimintaan.

Äkilliset politiikkamuutokset, kuten Kreikan valtionvelkojen uudelleenjärjestely, Brexit tai Donald Trumpin vaalivoitto, muuttavat yritysten toimintaympäristöä nopeasti ja usein yritykselle ennakoimattomilla tavoilla.  Jatkuva markkinaseuranta onkin tärkeää taloudellisten ja poliittisten riskien hallinnalle.

Deprcon kuukausikatsaus sisältää tiiviin katsauksen maailmantalouteen, kasvuennusteet seuraaville neljälle kvartaalille sekä Deprcon indeksin päivityksen. Palvelu sisältää myös reaaliaikaisen varoituspalvelun, jossa varoitamme markkinoita uhkaavista, äkillisistä taloudellisista tai poliittisista riskeistä.

Katsaukset toimitetaan suoraan sähköpostiisi. Tilaa Deprcon palvelu 12 kuukaudeksi hintaan  €354 (+ ALV).

Otteita katsauksista:

Helmikuu 2019

Suhdannesuunnittelu

Yritysten suhdannesuunnittelussa suhdannevaihteluihin varautuminen integroidaan kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa. Tavoitteena on luoda kilpailuetua vastasyklisellä suhdannestrategialla, jossa tunnistetaan yrityksen suhdanneherkkyys sekä kartoitetaan merkittävimmät keinot hyötyä suhdanteiden muutoksista. Suhdanneherkkyysanalyysin tuloksena tuotetaan konkreettinen suhdannekartta, jossa kuvataan suhdanteiden merkittävimmät vaikutusmekanismit eri liiketoiminnoissa ja markkinoilla.

Suhdannekartta on monitasoinen visuaalinen kuvaus suhdanteiden välittymisestä yrityksen sisällä ja se toimii pohjana tehokkaiden suhdannemenetelmien suunnittelussa.

Suhdanneherkkyysanalyysin ja suhdannekartan avulla tunnistetaan yritykselle tärkeimmät seurattavat suhdannesignaalit. Signaalit ovat keskeisiä erilaisten toimenpiteiden ajoittamispäätöksissä ja niiden seurannasta tehdään säännöllistä.

Varautuminen suhdanteiden muutoksiin ja niistä hyötyminen onnistuu strategisen suhdannetyökalupakin avulla. Työkalupakki koostuu toimenpiteistä suhdannesyklien eri vaiheista, jotka laaditaan mm. suhteessa yrityksen markkinatilanteeseen, toimialoihin ja sekä liiketoimintastrategiaan.

Vastasyklinen suhdannestrategia pyrkii hyödyntämään suhdanneymmärrystä ja signaaleja optimaalisesti luodakseen kilpailuetua

Suhdannestrategia on yrityksille konkreettinen väline hallita suhdanteisiin liittyviä riskejä ja hyödyntää niitä suhdannesyklin eri vaiheissa.

Tila arvio tai tiedustele lisää: contact@gnseconomics.com / 040-1963909.

Ennusteet

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia ennusteita. Ennustamme talouden suhdanteita sen keskeisillä mittareilla, kuten BKT:lla. Teemme hinta- ja tuotantoennusteita kaikille keskeisille raaka-aineille ja mineraaleille, kuten öljylle, viljalle, sähkölle ja metalleille. Ennustamme arvopapereiden ja omaisuuserien hintojen muutoksia.

GnS Economicsin ennusteiden lähtökohtana ovat eri skenaariot talouden tulevista kehityssuunnista. Skenaarioihin perustuva ennustaminen on useimmiten intuitiivisesti mielekästä, sillä talouden tulevaa kehitystä ennakoitaessa voidaan sen olettaa noudattavan muutamaa mahdollista vaihtoehtoista reittiä. Skenaarioennustemenetelmämme avulla voimme myös ennustaa kehitystä tilanteessa, jossa maailmantaloutta kohtaa jokin yllättävä sokki, kuten talouskriisi tai sota Lähi-Idässä.

Esimerkiksi BKT-ennusteet muodostetaan olettaen talouksien seuraavan lähitulevaisuudessa vaihtoehtoisia kehistyskulkuja, jotka johtavat toisista poikkeaviin talouden kasvun ennusteisiin. Nowcastit ovat kuluvan neljänneksen BKT:n kasvulle tehtyjä ennusteita. Toisin sanoen nämä ”ennusteet” koskevat talouden tämänhetkistä tilaa, jonka vuoksi niitä kutsutaan usein soveltavassa taloustieteessä nowcasteiksi.

Kysy lisää: contact@gnseconomics.com

Tutkimusraportit

Vapaasti ladattavia pidempiä tutkimuksiamme.

Miten Suomen vienti olisi kehittynyt, jos olisimme jääneet markkaan?