Suhdanteet mahdollisuuksina

Yritysten suhdannesuunnittelussa suhdannevaihteluihin varautuminen integroidaan kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa. Tavoitteena on luoda kilpailuetua vastasyklisellä suhdannestrategialla, jossa tunnistetaan yrityksen suhdanneherkkyys sekä kartoitetaan merkittävimmät keinot hyötyä suhdanteiden muutoksista. Suhdanneherkkyysanalyysin tuloksena tuotetaan konkreettinen suhdannekartta, jossa kuvataan suhdanteiden merkittävimmät vaikutusmekanismit eri liiketoiminnoissa ja markkinoilla.

Suhdannekartta on monitasoinen visuaalinen kuvaus suhdanteiden välittymisestä yrityksen sisällä ja se toimii pohjana tehokkaiden suhdannemenetelmien suunnittelussa.

Suhdanneherkkyysanalyysin ja suhdannekartan avulla tunnistetaan yritykselle tärkeimmät seurattavat suhdannesignaalit. Signaalit ovat keskeisiä erilaisten toimenpiteiden ajoittamispäätöksissä ja niiden seurannasta tehdään säännöllistä.

Varautuminen suhdanteiden muutoksiin ja niistä hyötyminen onnistuu strategisen suhdannetyökalupakin avulla. Työkalupakki koostuu toimenpiteistä suhdannesyklien eri vaiheista, jotka laaditaan mm. suhteessa yrityksen markkinatilanteeseen, toimialoihin ja sekä liiketoimintastrategiaan.

Vastasyklinen suhdannestrategia pyrkii hyödyntämään suhdanneymmärrystä ja signaaleja optimaalisesti luodakseen kilpailuetua

Suhdannestrategia on yrityksille konkreettinen väline hallita suhdanteisiin liittyviä riskejä ja hyödyntää niitä suhdannesyklin eri vaiheissa.

Tila arvio tai tiedustele lisää: contact@gnseconomics.com / 040-1963909.