Deprcon erikoisnumero 4/2020

45,00 

Raportissa käymme läpi talousvaikutuksien kolme skenaariota ja niiden ennusteet,