Siirry suoraan sisältöön

Q-Review 12/2021: Suuri nollaus (the Great Reset)

Tämä vuosi on tuonut esille täysin uudenlaisen uhan. Vaikka olemme aiemmin ”flirttailleet” idealla, että keskuspankit ottaisivat talouden ja rahoitusmarkkinat haltuunsa, jotakin paljon synkempää on lymyillyt taustalla.

Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisi Suuren nollauksen (Great Reset) agendansa kesällä 2020. Jotkin sen osa-alueet, kuten “kansankapitalismi” (stakeholder capitalism), ovat kuitenkin olleet tiedossa jo vuosikymmenien ajan. Keskustelu Suuren nollauksen ympärillä alkoi, tietyissä piireissä, toden teolla, kun tanskalaisen poliitikon, Ida Aukenin myöhemmin poistettu video julkaistiin talousfoorumin sivuilla. Siinä hän loi tulevaisuudesta dystooppisen kuvan, jossa ”et omista mitään, mutta olet onnellinen”.

Tämä video on synnyttänyt lukuisia salaliittoteorioita ”globaalin eliitin” suunnittelemasta vallankaappauksesta. Emme juuri kiinnittäneet näihin juuri huomiota aiemmin, mutta koronaviruspandemian jälkimainingit ovat pakottaneet meidät uudelleen miettimään niiden mahdollista paikkaansa pitävyyttä.

Tässä erikoisraportissa käymme läpi, mitä Suuren nollauksen agenda pitää sisällään ja miten sitä ajetaan yhteiskunnissamme. Käymme myös läpi kolme skenaariota, joita kohti agenda on meitä ajamassa.

Mitä on Suuri nollaus?

Käytännössä Suuri nollaus on kokoelma epämääräisesti määriteltyjä toimia, joiden tarkoituksena on vallan siirto demokraattisesti valituilta hallituksilta monikansallisille yhtiöille ja ylikansallisille toimijoille. Agenda nojaa kolmeen pääkomponenttiin:

  • Hallitusten tulisi ohjata markkinoita kohti “reilumpia lopputuloksia” verotusta, säännöstelyä ja finanssipolitiikkaa, kaupan ja kilpailun sääntelyä hyödyntäen.
  • Hallitusten tulisi varmistaa, että investoinnit edistävät ”tasa-arvoisuutta” ja ”kestävyyttä” suuria valtiojohtoisia investointiprojekteja hyödyntäen.
  • Hallitusten tulisi linkittää investointeja siten, että niiden kokonaisuus tuottaa innovaatioita, joista voi muodostua ns. Neljäs teollinen vallankumous, joka lisää kansalaisten terveyttä ja vastaa sosiaalisiin haasteisiin.

Nämä kuulostavat luonnollisesti houkuttelevilta ja oikeudenmukaisilta, mutta ”paholainen” onkin jälleen yksityiskohdissa, eli siinä miten tällainen politiikka ja sen vaatimat muutokset käytännössä toteutettaisiin. Käymme näitä läpi raportissa.

Great Reset, keskuspankit, Suuri talouden haltuunotto, suuri nollaus

Mihin tämä johtaisi?

Huolestuttavin piirre Suuren nollauksen agendassa on sen epämääräisyys ja ympäripyöreys. Great Reset -agenda jättää niin paljon varaa tulkinnalle, että sen läpi voisi kuljettaa ”elefantin”.

Kun yritämme arvioida erityyppisten politiikka vaihtoehtojen vaikutuksia näin yleisluonteisesti kuvatussa järjestelmässä, joudumme tietenkin paljolti turvautumaan suoranaiseen spekulaatioon. Kysymys kuuluu, kuinka arvioimme jotain, mikä ei ole näkyvissä? Ainoa keino on arvioida kaikki mahdolliset skenaariot, hyvästä äärimmäiseen.

Tässä raportissa esitämme kolme skenaariota: Suuri talouden haltuunotto, Globaali autoritarismi ja Kaikki on hyvin.

Suuri talouden haltuunotto

Tämän skenaario perusta on keskuspankkien digivaluuttojensa avulla suorittama talouden haltuunotto (ks. esim. tämä ja tämä). Suuri nollaus kuitenkin lisäisi tähän huolestuttavan uuden dimension.

Digitaalisen keskuspankkirahan (CBDC) perusidea on, että jokaisella kansalaisella on tili keskuspankissa. Tällainen tili tarjoaisi ylivoimaisen turvan pankkikriisin aikana, mikä tarkoittaisi, että pankkikriisin aikana talletukset hakeutuisivat keskuspankkiin. Tämän seurauksena keskuspankki ottaisi pankkijärjestelmän haltuunsa, mikä tarkoittaisi nykyiset politisoituneet keskuspankkiirit nousivat johtamaan rahoitusjärjestelmää.

Suuren nollauksen agenda lisäisi tähän taloudellisen päätöksenteon siirtämisen globaalille eliitille. He todennäköisesti ajaisivat omaa agendaansa monikansallisten yritysten, hallituksien ja ylikansallisten organisaatioiden kautta. Yhdistettynä keskuspankkien digirahoihin, he alkaisivat käytännössä hallita yhteiskuntaa. Jäisimme globaali eliitin armoille ja voisimme vain toivoa, että he olisivat hyväntahtoisia.

Olemme loppupelissä

Yhteiskuntien sulkutoimet, ulkonaliikkumiskiellot, väestön erottelu lääketieteellisin perustein (rokote) ja raportit joissakin maissa toteutettavista ihmisten pakkosiirroista ”terveyshotelleihin” pakottavat meidät toteamaan, että olemme ns. loppupelissä. Vapautumme ovat suuren hyökkäyksen kohteena, ja emme tällä hetkellä tunne tämän hyökkäyksen todellista motiivia.

Suuri nollaus tähtää globaali yhteistyön lisäämiseen suuryritysten ja valtioiden rooli kasvattamalla. Tällä on erittäin huono historiallinen kaiku, koska suuryritysten ja valtioiden liitto on usein johtanut kansojen alistamiseen.

Tällä hetkellä emme tarkkaan tiedä, mihin Great Reset on meitä viemässä, mutta meidän pitää varautua myös siihen epämiellyttävään vaihtoehtoon, että motiivit eivät ole hyväntahtoisia. Paras lääke tätä vastaan on voimakkaasti vastustaa vallan siirtoa monikansallisille yhtiöille ja ylikansallisille organisaatioille. Valppaus, kaikissa muodoissa, on nyt erittäin tärkeää.

Lisätietoja

Osta Q-Review: Suuri nollaus (the Great Reset) -erikoisraporttiGnS Kaupasta

Tai tilaa Q-Review koko vuodeksi kaupastamme.