Siirry suoraan sisältöön

Q-Review 1/2017: Globaalin markkinaromahduksen uhka

  • Kansainvälisen luotonluonnin kasvu pysähtyi vuonna 2008 eikä se ole toipunut. Keskuspankkien ja valtioiden luoma keinotekoinen likviditeetti on luonut heiveröisen kasvun.
  • Hinnat monissa arvopaperiluokissa eivät ole linjassa maailmantalouden realiteettien kanssa, mikä luo uhan markkinoiden romahtamisesta.
  • Kasvuennusteisiin liittyykin tällä hetkellä huomattavaa epävarmuutta.

Kuten tunnettua, maailmantalouden toipuminen vuosien 2007 – 2008 finanssikriisistä on ollut hidasta. Hidastumiselle on esitetty useita mahdollisia syitä, kuten vähentynyt kokonaiskysyntä, velkataakka ja tuottavuuskehityksen hidastuminen.

Tässä raportissa esitetyssä analyysissä päädymme yksityiskohtaisempaan johtopäätelmään: kasvu on hidastunut, koska vuosien 2007 – 2008 finanssikriisi käänsi rahoitusmarkkinoiden globalisaation suunnan. Keskuspankkien ja hallituksien massiiviset elvytystoimet ovat piilottaneet globaalien rahoitusvirtojen lamaantumisen ja luoneet illuusion toipumisesta. Ne ovat myös nostaneet monien arvopapereiden hinnat kestämättömälle tasolle.

Tämän vuoksi elämme parhaillaan ”keskuspankkiirien kuplassa”, josta olemme varoittaneet viime vuoden ensimmäisestä suhdanne-ennusteestamme lähtien (ks. Q-review 1/2016). Tässä raportissa kerromme, miksi kupla on huomattava ongelma maailmantaloudelle.