Taantumat ja talouskriisit, kuten myös noususuhdanteet, tulevat suurimmalle osalle yrityksistä yllätyksenä – näin ei tarvitsisi olla. Growth and Strategy economics perustettiin täyttämään tyhjiö makrotalouden huippututkimuksen ja liike-elämän välillä.

Olemme riippumaton, talousalan akateemisten ja liike-elämän toimijoiden perustama analyysi- ja ennustetoimisto. Missiomme on tuoda tieteen uusimmat tutkimustulokset ja sofistikoituneimmat mallit liikkeenjohdon työkaluksi. Erikoisalanamme on suhdanteiden sekä raaka-aineiden ja lopputuotteiden hintojen ennustaminen. Riippumattomana toimijana pystymme tuottamaan asiakkaillemme ajantasaista ja objektiivista tietoa.

GnS economicsin toiminta perustuu uusimpaan akateemiseen tutkimukseen sekä pitkälle kehitettyihin ennustemalleihin. Haluamme tarjota yrityksille parhaat mahdolliset edellytykset pärjätä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ja maailmantalouden vaihteluissa. Suhdannesyklien keskellä ajoitus on tärkein työkalu.