Siirry suoraan sisältöön

Kriisivarautumisen perusteet

Olemme varoittaneet lähestyvästä talouskriisistä maalikuusta 2017 lähtien. Siitä asti olemme myös analysoineet tulevaa kriisiä sekä keränneet tietoja, miten kotitaloudet, sijoittajat ja yritykset voivat varautua ja ehkä jopa hyötyä siitä.

Kesäkuussa 2018 julkaisimme raportin, johon olimme keränneet ensimmäiset ajatukset varautumisesta taantumiin ja talouskriiseihin. Tässä raportissa laajennamme tuota analyysiä.

Miksi taantuma ja kriisi?

Kiina on kannatellut maailmantaloutta vuodesta 2009 lähtien. Se on esimerkiksi vastuussa noin 55 % kaikesta maailmassa luodusta rahasta (luotosta) ja noin 52 % teollisuusmaiden pääomainvestoinneista vuoden 2009 ensimmäisestä kvartaalista lähtien.  

Kiinan velkaelvytys on keskittynyt infrastruktuuri-investointeihin sekä halvan luoton “työntämiseen” kotitalouksille ja yrityksille. Tämä on johtanut Kiinan talouden velkasuhteen täysin kestämättömälle uralle ja muuttanut samalla investointeja kasvavassa määrin tuottamattomiksi.

Kuvio. Kiinan reaalinen bruttokansantuote ja yksityisen sektorin sekä valtion yhteenlaskettu velka miljardeissa Yhdysvaltain dollareissa. Lähde: GnS Economics, Mbaye, Moreno-Badina and Chae (2018), Maailmanpankki

Hauras maailmantalous ja shokit

Olemme vasta alkaneet ymmärtää, että taantumat eivät ole vain taakkoja taloudelle. Ne itseasiassa valmistavat taloutta seuraavaan nousukauteen. Taloustieteen itävaltalaisen koulukunnan mukaan taantumat puhdistavat taloutta kannattamattomista investoinneista ja vapauttavat pääomaa uusiin, tuottaviin yrityksiin. Mikäli tämä prosessi keskeytetään ennenaikaisesti, tuottamattomat “zombie-yritykset” jäävät rasittamaan sitä.

Vuoden 2008 pankkien pelastustoimet ympäri maailmaa yhdistettyinä keskuspankkien ajamiin nollakorkoihin ja velkakirjojen osto-ohjelmiin (QE), mitä ilmeisemmin käänsivät maailmantalouden kasvuun ennen, kuin se oli riittävästi puhdistunut. Heikot pankit ja yritykset on pidetty toiminnassa erittäin alhaisten korkojen ja halvan rahan avulla viimeiset 10 vuotta. Globaali talous on ”zombiutunut”.

Nyt, kun keskuspankkien ja Kiinan kyky jatkaa elvytystä heikkenee nopeasti, maailmantalous ajautuu vääjäämättä taantumaan seuraavien kvartaalien aikana. Mahdollinen kauppasota Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä sekä nopeuttaisi sen alkua että syventäisi sitä. Taantumaa hyvin todennäköisesti seuraa talouskriisi, globaali lama.

Miten varautua?

Koska keskuspankkien poikkeusohjelmat (nollakorot ja velkakirjojen osto-ohjelmat) ovat johtaneet hintakupliin lähes kaikissa omaisuuseräluokissa, tämä hankaloittaa varautumista tulevaan kriisiin. Tilanteesta tekee poikkeuksellisen myös se, että tämä kriisi tulee olemaan kautta aikojen ensimmäinen globaali talouskriisi.

Ensimmäisessä Kriisivarautuminen-raportissa esitämme taantuma- ja kriisivarautumisen peruselementit kotitalouksille, sijoittajille ja yrityksille. Varautumisen ytimessä on ajatus vastasyklisyydestä, jossa taloudelliset päätökset tehdään siten, että ne neutraloivat suhdannesyklin vaikutuksen.

Q-Review -raporteissa monitoroimme maailmantalouden tietä kriisiin ja päivitämme keinoja, joilla siihen voi varautua ja mahdollisesti hyötyä. Kesäkuun numerossa esitämme kriisivarautumisen tarkemmat pääperiaatteet. Jatkamme varautumiskeinojen analysointia myös tulevissa Kriisivarautuminen-raporteissa

Osta ensimmäinen Kriisivarautuminen raportti, jossa esitämme taantuma- ja kriisivarautumisen perusteet kotitalouksille, sijoittajille ja yrityksilleGnS Kauppa

Tilaa Q-Review raportit vuodeksi (4 numeroa)GnS Kauppa