Siirry suoraan sisältöön

Loppuvuoden tarjous uusille Q-Review-tilaajille

Meneillään olevan talouskriisin akuuteimmat vaiheet lähestyvät lähestymistään. Kriisivarautuminen -sarjassamme olemme yli kahden vuoden ajan antaneet yrityksille, kotitalouksille ja sijoittajille vinkkejä kriisivarautumiseen.

Nyt tarjoamme ensimmäistä kertaa kaikille Q-Review -raporttimme vuotuisille tilaajille ilmaisen pääsyn Kriisivarautuminen- sarjan julkaisuihin. Tarjous on voimassa vuoden loppuun.

Q-Review -raporteissa tarjoamme informatiivisia ja tarkkoja analyysejä asiakkaidemme kannalta tärkeästä talouden kehityksestä.

Neljännesvuosittainen analyysi ja maailmantalouden ennusteet

Q-Review -raporteissamme kartoitetaan maailmantalouden ja markkinoiden nykytilannetta, painottamalla erityisesti riskien analysointia sekä ennusteita seuraaville 3–4 vuodelle.

Q-Review -raportit sisältävät myös erilaisia temaattisia osioita ja erikoisnumeroita. Vuosien varrella olemme selittäneet esimerkiksi määrällisten keventämis- ja kiristysohjelmien mekaniikkaa ja niiden vaikutusta talouteen ja markkinoihin, sekä kuvailleet miten euroalue saattaisi hajota, ja kartoittaneet “romahduksen vaiheita”.

Kysytyimmät erikoisnumeromme ovat koskeneet tulevaan kriisiin valmistautumista ja siitä selviytymistä (katso: Karhun pesässä), sekä maailmanlaajuista talouskriisiä mahdollisesti seuraavia skenaarioita (katso: Syvään tuntemattomaan).

Varoitukset markkinoiden kaatumisista

Varoitimme määrällisen kiristämisen todennäköisistä välittömistä vaikutuksista rahoitusmarkkinoihin jo maaliskuussa 2018 :

Käytännössä on mahdotonta tarkkaan ennustaa milloin QT-ohjelmien vaikutukset alkavat näkyä markkinoilla ja taloudessa. Joitakin vaikutuksia, kuten volatiliteetin nousu, on jo nähty, mutta pahempaa on tulossa. QT-ohjelmat tulevat olemaan aivan yhtä tehokkaita markkinoiden ajamisessa laskuun, kun QE-ohjelmat olivat markkinoiden nostamisessa.

Kesäkuussa 2018 varoitimme, että:

Romahduksen alkamisen todennäköisin ajankohta on syys- tai lokakuu.

Lokakuussa ennusteemme osoittautuivat oikeiksi markkinoiden turbulenssin lisääntymisen myötä, mikä päättyi vasta kun Fed teki hätäisen käännösliikkeen tammikuun 2019 alussa.

Kesäkuussa 2019 varoitimme, että:

”Jos oletamme, että Kiina ei nosta velkaelvytystä uudelleen ennätystasolle eikä Fed laske ennakoivasti korkoja lähikuukausien aikana, taantuma euroalueella alkaa todennäköisesti tämän vuoden viimeisellä kvartaalilla. Yhdysvaltojen talous seuraisi perässä ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

[…] synkkenevät talousnäkymät romahduttavat pääomamarkkinat tämän vuoden viimeisellä kvartaalilla.”

Taantuma euroalueella alkoi vuoden 2019 viimeisellä kvartaalilta, mistä varoitimme jo maaliskuussa 2019. Yhdysvallatkin ajautui taantumaan vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla, mutta siihen todennäköisesti vaikutti keskeisesti Yhdysvaltoihin helmikuussa rantautunut koronaviruspandemia.

Fed kuitenkin keskeytti rahoitusmarkkinoiden romahduksen syyskuun puolivälissä sen jälkeen, kun korot repomarkkinalla ”räjähtivät” ja Fed joutui puuttumaan markkinoiden toimintaan ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Hyvin nopeasti nousevat korot uhkasivat romauttaa erittäin korkeasti velkavivutettuja hedge-rahastoja, joiden kaatuminen uhkasi romahduttaa myös rahoitusmarkkinat. 

Koronaviruksen vaikutusten ennustaminen

Tammikuun lopulla varoitimme Deprcon-palvelumme tilaajia ja myös muita lukioita siitä, että virus näyttää leviävän nopeasti raportoitujen oireettomien kantajien mukana ja että tämän vuoksi virus on todennäköisesti levinnyt paljon nyt raportoitua laajemmalle

Tuolloin käytettävissä olevien tietojen perusteella jatkoimme, että viruksella on potentiaalia pandemiaksi, ja sillä tulisi olemaan vakavia vaikutuksia ei pelkästään Kiinalle vaan koko maailmalle.

Maaliskuun alussa julkaisimme Q-Review -sarjassamme erikoisraportin, jossa kuvaillaan, kuinka koronavirus vaikuttaa maailmantalouteen. Tässä joitain otteita:

Varmistuneiden tautitapauksien kääntyminen nousuun viime aikoina myös indikoi, että leviäminen olisi kiihtymässä (ks. kuvio 5). Onkin erittäin epätodennäköistä, että viruksen globaali leviäminen pystytään pysäyttämään nopeasti.

Todennäköisimmässä skenaariossa oletamme, että epidemian huippu Kiinassa nähdään maaliskuussa ja globaalisti huhti-/toukokuussa, jolloin näemme myös globaalien tuotantoketjujen katkoksien huipun.

Taloudelliset vaikutukset leviävät maailmalla kysynnän romahtamisen, globaalien pääomamarkkinoiden romahduksen ja tuotantoketjujen katkoksien aiheuttaman globaalin tuotannon alasajojen kautta.

Vaikka emme maaliskuun alussa pystyneet ennakoimaan BKT:n dramaattista kaksinumeroista laskua, silloiset pahaenteiset ennusteemme koettiin äärimmäisiksi, ja niihin kohdistui voimakasta kritiikkiä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Kuukauden loppuun mennessä kritiikki oli laantunut ilmeisistä syistä.

Mitä seuraavaksi?

Toukokuun erikoisnumerossa varoitimme mahdollisesta koronaviruspandemian toisesta aallosta, perustuen Minnesotan yliopiston  Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) -tartuntatautien tutkimuskeskuksen mallinnukseen. Varoitimme myös mahdollisista uusista sulku- ja rajoitustoimista syksyllä ja talvella 2020–2021, sekä näiden vakavista taloudellisista seurauksista.

Vaikka olemme seuranneet ” hyvän ” skenaariomme polkua, koronaviruspandemian toinen aalto käytännössä varmistaa, että edessämme on vain äärimmäisiä skenaarioita.

Viimeisimmässä, syyskuussa julkaistussa Q-Review -raportissamme päivitimme talouskriisin skenaarioita. Varoitimme, että:

Euroalueen vuoden 2019 lopussa alkanut taantuma ja toisen kvartaalin BKT-romahdus voivat nielaista Euroopan pankkisektorin käytännössä milloin tahansa, vaikka pankkikriisin alkamiseen on todennäköisesti vielä muutama kuukausi aikaa.

Ja johtopäätöksemme olivat:

Tällä kertaa emme poikkeuksellisesti pysty esittämään kunnollista positiivista skenaariota. Uusi globaali pankkikriisi on tulossa, ja SARS-CoV-2 viruspandemian toinen aalto, joka jo nostaa päätään, käytännössä takaisi Romahduksen ja voisi ajaa maailmantalouden Resetointiin.

Kukaan ei ole jatkuvasti oikeassa, mutta olemme onnistuneet ennakoimaan maailmantalouden tärkeimpiä käännekohtia hyvällä tarkkuudella.

Valmistautuminen on ratkaisevan tärkeää

Tällä hetkellä emme yksinkertaisesti näe pakoreittiä maailmantaloudelle koronaviruspandemiasta aiheutuvasta ahdingosta.  Vuosikymmenien ajan tehtyjen huonojen talouspoliittisten päätösten sekä jatkuvien elvytys- ja pelastamistoimien – etenkin viimeisten kolmen vuoden aikana – seurauksena valtava osa maailmantaloudesta on “zombifioitunut”.

Maailmantaloutta, joka on jo käytännössä romahtanut, ylläpitävät massiiviset raha- ja finanssipoliittiset tukitoimet sekä konkursseja ja velkojen perintää estävät moratoriot. Nämä ovat keinotekoisia toimenpiteitä, jotka pahentavat ongelmia ennestään kannustamalla ottamaan lisää velkaa ja estämällä välttämättömiä velkojen maksukyvyttömyyksiä ja konkursseja. 

Kun nämä toimenpiteet loppuvat tai alkavat menettää tehokkuuttaan, maailmantalouden romahdus, jota on nyt vain lykätty, hyvin todennäköisesti alkaa. Nyt tehtyjen poikkeustoimien ja massiivisen elvytyksen johdosta se on kuitenkin todennäköisesti vielä pahempi kuin mitä se olisi ollut ilman niitä.

Auttaaksemme tilaajiamme tekemään parhaat mahdolliset päätökset valmistautumisesta tulevaan talousromahdukseen sisällytimme kaikki päivitetyt raportit Kriisivarautuminen-sarjaamme uusiin Q-Review-tilauksiin. Tarjous on voimassa vuoden loppuun.

Tarjouksen voi lunastaa kaupastamme.

Photo by Zac Durant on Unsplash