Siirry suoraan sisältöön

Mustan Perjantain Mustat Joutsenet

Nyt, kun ”Black Friday” on taas täällä, on hyvä muistaa, että meitä ympäröi kokonainen parvi Mustia Joutsenia (Black Swans).

Mustalla Joutsenella tarkoitetaan sellaista epätodennäköistä, mahdollisesti ennenäkemätöntä tapahtumaa, jonka haittavaikutukset ovat huomattavat. Tällaisia tapahtumia ovat maanjäristykset ja muut luonnonmullistukset, suurten rakennusten tai siltojen sortumiset ja ilman ennakkovaroitusta puhkeavat talouskriisit.

Maaliskuussa kutsuimme koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa Mustaksi Joutseneksi, käsitteen luoneen Nassim Nicholas Talebin ajatuksista poiketen, sillä Talebin mukaan pandemiat eivät suinkaan ole uusia tai ennennäkemättömiä. Itse asiassa Taleb oli jo, yhdessä Yaneer Bar-Yamin ja Joe Normanin kanssa, tammikuun 26. päivänä varoittanut artikkelissaan pandemian syntymisestä, jos tehokkaat torjuntatoimet viivästyvät tai laiminlyödään kokonaan.

Talebin näkökohta oli kuitenkin lääketieteellinen. Me puolestamme käsittelimme korona-virusta talouden Mustana Joutsenena siitä syystä, että harva ymmärsi tuolloin, kuinka suurta taloudellista sekasortoa pandemia saattaisi aiheuttaa. Varoituksemme pandemian talousvaaroista ajoittui tammikuun 30. päivälle.

Tämän hetken kysymys on, millaisia Mustia Joutsenia globaalitaloutemme jatkossa paljastaa.

Mustat Joutsenet ja tulevaisuuden ennustaminen

Tapahtumat, joita voidaan pitää Mustina Joutsenina, vaikuttavat huomattavasti kykyymme tehdä tulevaisuutta koskevia ennusteita.

Sellaiset tunnetut historialliset tapahtumat, kuin Vesuviuksen purkauksen aiheuttama Pompeijin tuho vuonna 79 BC tai vauraan kreikkalaisen rannikkokaupungin, Heliken, häviäminen maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa hyökyaallossa vuonna 373 BC, ovat yhä edelleen esimerkkejä ennakoimattomista tuhoisista tapahtumista, Mustista Joutsenista.

Nykypäivänä osaamme kuitenkin ennakoida luonnonmullistuksia paljon aikaisempaa paremmin. Esimerkiksi vuoden 1900 Suuri Myrsky, joka hävitti pahoin Houstonin viereistä Galvestonin rannikkokaupunkia, oli oman aikansa Musta Joutsen. Galveston ei saanut juuri minkäänlaista ennakkovaroitusta, joten myrskystä muodostui eniten kuolonuhreja vaatinut luonnonmullistus USA:n historiassa. Nykyaikana hurrikaanien syntyä pystytään kuitenkin seuraamaan jo varhaisessa vaiheessa ja niiden reitti ja voimakkuuden kehitys pystytään ennakoimaan kohtalaisella varmuudella.

Monet tutkijat pitävät vuosien 2007 – 2008 finanssikriisiä Mustana Joutsenena. Tämä kriisi ei kuitenkaan ollut Musta Joutsen, kuten perustelimme 10-vuotis-blogissamme. Finanssikriisin lähestyminen oli havaittavissa jo noin vuotta aikaisemmin pankkijärjestelmään kasautuvien paineiden perusteella. Ne asiantuntijat, jotka ymmärsivät, kuinka haavoittuva uusimpaan innovaatioon, yhdistelmäobligaatioon (Collateralized debt obligation, CDO) nojaava rahoitusjärjestelmä oli, näkivät kriisin olevan tulossa jo useita vuosia ennen sen varsinaista käynnistymistä.

Itse asiassa Mustien Joutsenten ilmaantuminen on siis kiinteässä suhteessa siihen, kuinka hyvin pystymme analysoimaan nykyisen järjestelmän piirteet ja kuinka hyvin kykenemme ennustamaan tulevat tapahtumat.

Kuinka talouden Mustat Joutsenet muuttuvat harmaiksi

Maaliskuussa 2017 varoitimme globaalin talouskriisin mahdollisuudesta todeten seuraavasti:

[…] Näkemyksemme mukaan maailmantalous on kuplassa, joka on kasvanut liian suureksi, jotta sen puhkeaminen voitaisiin välttää. Kun kupla puhkeaa, uusi kriisi alkaa.

Ja edelleen

Poliitikoilla on yhä työkalupakissaan keinoja väistämättömän lykkäämiseksi tuonnemmaksi. Kysymys on kuitenkin siitä, että emme tiedä politiikantekijöiden liikkeitä. Tästä syystä kriisin alkua on erityisen vaikea ennustaa.

Kriisi on jo käynnistynyt. Objektiivisen analyysin mukaan kriisi alkoi vuodenvaihteessa 2018/2019 tai viimeistään syyskuussa 2019, kuten osoitamme blogissamme.

Näin ollen taloudellinen lama, jota koronakriisi nyt suuresti voimistaa, ei suinkaan tullut yllätyksenä. Oli vain seurattava tavanomaista taloustieteellistä päättelyä ymmärtääkseen, että kaikki ei ollut oikealla tolallaan ja että vaikeudet olivat jo aivan oven takana.

Ensinnäkin, talouden olisi kyettävä kasvamaan ilman pysyvää rahapoliittista tukea. Tarkastelimme yksityiskohtaisesti lokakuussa 2017, kuinka Kiinan vuonna 2009 aloittama velka-elvytys piti talouden pyörät pyörimässä koko maailmassa.

Edelleen, elvyttävä rahapolitiikka, erityisesti ns. määrällinen keventäminen, joka aloitettiin 2008 ja on jatkunut siitä lähtien kaikkialla, oli johtanut keskuspankkien taseiden paisumiseen (katso kuvio).

Mustat joutsenet, Mustia joutsenia, taloudellinen lama

Kuvio. Euroopan, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen keskuspankkien taseet. Lähde: GnS Economics, Fed, ECB, BoJ, PBoC

Keskuspankit ovat viimeisten 11 vuoden aikana tehneet maailmantaloudesta ja rahoitusmarkkinoista hauraat. Viimeksi tästä varoitti kansainvälisen järjestelypankin, BIS, entinen pääekonomisti William White.

Tyhjän päällä

Koronavirus on nyt luonut tilanteen, jossa aiemmat Mustat Joutsenet näyttävät korkeintaan harmailta. Kyse on aina vertailukohdasta

Voimmeko enää pitää uskottavana keskuspankkien ja hallitusten väitteitä siitä, että nyt tarvitaan taas lisää elvytystä, jotta vältettäisiin talouden täydellinen jäätyminen? Vai onko meidän nyt pikemminkin tunnustettava, että ennestäänkin haavoittunut maailmantalous on kriisiytynyt, mitattiinpa tilannetta sitten keskuspankkien tuella tai lainojen anteeksiannolla, jotka ovat ainoastaan kriisiä peitteleviä tekijöitä?

Mikäli jaat edellä esitetyn näkemyksemme maailmantalouden nykytilasta, joudut asennoitumaan uudelleen ja miettimään, mikä on paras pelastustie itsesi, varallisuutesi ja myös maailmantalouden kannalta.

On jokseenkin ilmeistä, että keskuspankkien tähänastinen politiikka on tullut tiensä päähän. Tarvitsemme vapaamman ja avoimemman talouden. Näitä tavoitteita on vaikea saavuttaa, mutta vaihtoehto, nimittäin globaalin dystopia, on paljon huonompi.

Tarvitsemme paljon rohkeutta ja viisautta ymmärtääksemme nykyisen vääristyneen informaation haitallisen merkityksen.

Tavoitteemme on jatkuvasti palvella asiakkaitamme tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tarjoamme käyttöönne laajan valikoiman tuotteita.

Q-Review -raporteissa luomme ennusteet Suomen, euroalueen ja Yhdysvaltojen BKT:n kasvulle, sekä keskitymme erityisesti talouskehitystä että markkinoita uhkaavien riskien kartoittamiseen.

Deprcon -suhdannepalvelussa tarjoamme kuukausittaiset maailmantalouden katsaukset sekä varoitukset maailmantaloutta tai pääomamarkkinoita uhkaavista tapahtumista.

Kaikki “Black Swan Weekend” tarjoukset löytyvät kaupastamme.GnS Kauppa